Project: AkzoNobel


Planning & Scheduling voor succesvolle  turnarounds

AkzoNobel Industrial Chemicals in Rotterdam is een belangrijke producent van chloor, natronloog, bleekloog en waterstof en heeft een productiecapaciteit van ruim 600.000 ton chloor per jaar.

In 2014 schakelde AkzoNobel ons in om hen te adviseren en te ondersteunen. Het doel was om hun bestaande Planning & Scheduling-processen voor turnarounds te verbeteren. Hiervoor hebben we onder meer het planningsprocess geanalyseerd, geoptimaliseerd en meetbaar gemaakt.

Daarnaast hebben we de zogenaamde DSM schedulingmethode ge├»ntroduceerd binnen AkzoNobel. De eerste testcase was de turnaround van 2015 op het Membraan Electrolyse Bedrijf (MEB). 

Na het succesvol afronden van deze turnaround volgde een gedegen evaluatie en verdere optimalisatie van de genoemde processen. Vervolgens hebben wij ook een adviserende en ondersteunende rol vervuld bij de turnaround van 2017.